งานด้านศิลป์ ช่วย พัฒนาการของเด็ก อย่างไร

งานด้านศิลป์ ช่วยพัฒนาการของเด็ก
งานด้านศิลป์ ช่วยพัฒนาการของเด็ก

การรู้จักฝึกวิธีคิด จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้ดีมากนั้น คุณแม่ต้องส่งเสริมลูกรักอย่างถูกทิศถูกทาง และทำให้เกิด พัฒนาการของเด็ก อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญเลย คือ คุณแม่ต้องห้ามขัดขวางการสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของเด็ก

พัฒนาการของเด็ก เริ่มต้นจากการสร้างสรรค์ผลงาน

การสร้างสรรค์ผลงานของเด็กง่ายๆ คืองาน ศิลปะ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ พัฒนาการของเด็ก เพราะเป็นเสมือนพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกมาซึ่งความคิด และจินตนาการได้อย่างเต็มที่ตามคิด หรือ ตามที่ได้เห็น สามารถสร้างจินตนาการได้กว้างกว่าที่เราจะคาดเดาได้ สามารถสรุป ประโยชน์ของงานศิลป์ กับพัฒนาการเด็กได้ ดังนี้ค่ะ

 1. เด็กๆ ที่เรียนรู้การ สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยศิลปะจะมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระทางความคิดและเป็นคนที่มีจิตใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 2. เด็กๆ จะกลายเป็นคนที่ช่างสังเกต รู้จักการวิเคราะห์เป็น และสามารถที่จะเข้าใจ หรือ อธิบายสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 3. เด็กๆ จะสามารถถ่ายทอดในการแสดงออกทางความรู้สึก หรือคำพูดออกมา หรือแสดงความรู้สึกออกมาในด้านอื่นๆ อีกด้วย
 4. เด็กที่เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงาน จะมีการฝึกฝนในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความคิด และวิเคราะห์เป็นหลัก ทั้งนี้ยังสามารถเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ซึ่งศิลปะในที่นี้หมายรวมถึง ดนตรี การเต้น และการแสดงละคร
 5. ศิลปะเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างยิ่ง ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าการตอบคำถามนั้น ไม่ได้มีเพียงคำตอบ แต่สามารถเป็นการเปิดมุมมองให้คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นอิสระในวงกว้างนัั่นเอง
 6. ถ้าเด็กได้เรียนรู้ศิลปะในโรงเรียน เด็กจะสนุกกับการเรียนเพิ่มขึ้น
 7. ข้อดีอีกอย่างของการเรียนศิลปะคือ เด็กจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กด้วยกันและผู้ใหญ่
 8. ศิลปะ ไม่ได้สอนแค่ศิลปะ แต่ยังสอนถึงวัฒนธรรมต่างๆ จากทั่วโลก
 9. เด็กๆ ที่ได้ฝึกฝนด้านศิลปะ จะได้เรียนรู้มากกว่าศิลปะ ทั้งเรื่องร่างกายและอารมณ์
 10. ศิลปะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูก เพราะว่าเด็กๆ จะภาคภูมิใจในผลงานผ่านจินตนาการของตัวเอง
 11. ศิลปะสร้างสังคม เด็กๆ ที่มีความหลากหลาย แต่มีความชอบศิลปะ จะมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 

งานด้านศิลป์ ช่วยการพัฒนา
งานด้านศิลป์ ช่วยพัฒนาการของเด็ก

วัยขีดเขี่ยของการเรียนรู้

พัฒนาการของเด็ก กับศิลปะ เป็นของคู่กัน คุณแม่อาจจะกลุ้มใจทีลูกน้อยซุกซน ขีด เขียน เล่นนู่นนี่จนเลอะเทอะ แต่นั่นเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ หรือสร้างสรรค์ผ่าน จินตนาการ ของเด็ก โดยเราจะเรียก เด็กในวัยนี้ว่า เป็นช่วงพัฒนาการของวัยขีดเขี่ย (Scribbling Stage) ส่วนใหญ่แล้วมี อายุ 2 – 4 ปี ซึ่งเด็กๆ จะมีการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก คำพูด รวมถึงปฏิกิริยาต่างๆ นั่นเองค่ะ โดยทั่วไปแล้วเด็กตั้งแต่ช่วงวัยทารกจนถึงวัยเด็กตอนปลาย จะมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามธรรมชาติ ผ่านความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งการแสดงออกมานั้น จะเป็นการแสดงออกในรูปศิลป์ เช่น การขีดเขียน การปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น

 

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ