เสริมสร้างพัฒนาการ ด้วยการ เล่นกับลูก

การเล่นกับลูก
การเล่นกับลูก

การ เล่นกับลูก นั้นเป็นอีกวิธีที่จะช่วยเสริมทักษะ และสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการหากิจกรรมต่างๆ มาทำกับลูกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ แต่หากลูกน้อยไม่ได้รับการฝึกทัษะ หหรื พัฒนาการจะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อพ่อแม่ไม่ เล่นกับลูก จะมีผลเสียตามมา

เมื่อพ่อแม่ปล่อยปะละเลยลูกน้อย ไม่หากิจกรรมมา เล่นกับลูก เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ จะมีผลเสียต่างๆ ตามมาดังนี้

  1. เด็กไม่ได้รับการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการ หากคุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกไม่เป็น โอกาสที่จำทำให้เด็กจะได้รับการฝึกฝนทักษะบางอย่าง หรือพัฒนาการบางด้านก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน ทำให้มี พัฒนาการช้า ลง หรือบางครั้งก็ทำให้เด็กกลายเป็น ขาดทักษะ ที่สำคัญบางอย่างไปได้นะคะ เช่น ทักษะในการเข้ากับสังคม, ทักษะทางภาษา หรือแม้แต่เรื่องของพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ของร่างกาย
  2. ลูกจะมีความสนิทกับคนในครอบครัวน้อยลง เนื่องจากการได้ทำกิจกรรมกับลูก เป็นการปลูกฝังความใกล้ชิดสนิิทสนมันมากขึ้นของคนในครอบครัว และสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยก็มีผลต่อการทำให้คุณพ่อคุณแม่กับลูกมีความสนิทสนมกันมาก ซึ่งเรื่องของความสนิทกันระหว่างคนในครอบครัว ก็มีผลกับการที่เด็กมีความเชื่อถือ และไว้วางใจในตัวคุณณพ่อคุณแม่เมื่อโตขึ้นด้วย ดังนั้นควรหากิจกรรมมาทำร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูก เช่น การเล่นกีฬา, การเล่านิทาน หรือทำงานศิลปะร่วมกัน เป็นต้น

  3. เกิดภาวะสมาธิสั้น เนื่องจากโรคสมาธิสั้นในเด็ก ถือว่าเป็นอาการที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก เพื่อช่วยภาวะของโรคสมาธิสั้นในเด็กได้ โดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับลูก

  4. ขาดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพราะกิจกรรมบางสามารถช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวเด็กได้เป็นอย่างมาก เช่น การวาดภาพระบายสี, การปั้นดินน้ำมัน, ปั้นแป้งโดว์ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และเกิดการทำให้ได้บริหารสมองมากขึ้น ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่ดีอย่างยิ่ง และเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กๆ เลยก็ว่าได้

การเล่นกับลูก
การเล่นกับลูก

ยุคสมัยเปลี่ยนแต่ความห่วงใยของลูกไม่เคยเปลี่ยน

ถึงแม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หลายท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ เล่นกับลูก ไม่เป็น แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะลองดู เพราะหากไม่หากิจกรรมมาทำกับลูก ก็จะส่งผลเสียตามมาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ขาดทักษะ หรือ พัฒนาการช้า ล้วนแต่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรหากิจกรรมมาทำร่วมกับลูกกันนะ

 

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ