พัฒนาการด้าน สมองของทารก

พัฒนาการด้าน สมองของทารก
พัฒนาการด้าน สมองของทารก

สมองมนุษย์ เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ทำการค้นคว้า และวิจัยมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสมอง เป็นศูนย์รวมการควบคุมทุกส่วนของร่างกาย  ความเก่ง ความอัจฉริยะ ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆ ล้วนมาจากการทำงานของสมองทั้งสิ้น วันนี้เราจะพามาดูพัฒนาการ สมองของทารก กันค่ะ มาดูกันเลย

สมองของทารก ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

สมองของทารก ในช่วงวัยแรกเกิด จะประกอบด้วย

  1. เซลล์ประสาท หนึ่งแสนล้านเซลล์
  2. มีน้ำหนักเฉลี่ย 340 กรัม
  3. เมื่อทารกอายุ 1 ปี น้ำหนักสมองจะเพิ่มเป็น 1,100 กรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเลยทีเดียว

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มีผลมาจากการขยายตัวของเซลล์และเพิ่ม เครือข่ายเส้นใยประสาท ไปเชื่อมต่อกับจุดต่างๆ ของเซลล์อื่นๆ ด้วย และทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทมากยิ่งขึ้น

กระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกวิธี 

สมองของทารก จะสร้าง เครือข่ายเส้นใยประสาท เมื่อ เซลล์ประสาท ขยายเพิ่มขึ้น และจุดเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วภายใน 3 ปีแรก น้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 80% หากทารกได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกวิธี จะถูกสร้างขึ้นมากถึงหนึ่งล้านล้านเครือข่าย และหนึ่งล้านล้านจุดเชื่อมต่อ ซึ่งมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่าตัว  ทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้  ความจำ การคิด การใช้เหตุผล และพัฒนาการด้านต่างๆ จะมากขึ้นตามไปด้วย
ในเรื่องของการพัฒนาการด้านสมองของทารก นอกจากโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสมตามวัยของทารกแล้ว ปัจจัยที่มีผลให้สมองเติบโตอย่างเต็มที่ เพิ่มเครือข่ายและจุดเชื่อมต่อ คือ กายสัมผัสทั้ง 5 + 1  นั่นคือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย และ ใจ สามารถทำได้ดังนี้

  1. หู เพราะการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน สารมารถทำได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ เช่น การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ การอ่านหนังสือหรือนิทาน เป็นต้น
  2. ตา เพราะการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น เด็กทารกมองเห็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์  และเมื่อคลอดมาแล้วกระตุ้นด้วยการใช้สีสันสดใสและความหลากหลายของอุปกรณ์ต่างๆ 
  3. จมูก เป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านประสาทสัมผัสผ่านกลิ่น การฝึกให้เด็กได้สูดดมกลิ่นที่หลากหลาย หอมละมุน จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของสมองได้
  4. ลิ้น เป็นประสาทสัมผัสการลิ้มรสชาติต่างๆ ทั้ง เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด โดยเพิ่มขึ้นทีละนิดตามอายุของทารก
  5. กาย เป็นประสาทสัมผัสตั้งแต่หัวจรดเท้า เปิดโอกาสให้ลูกทดลองและเรียนรู้ทุกอย่างรอบตัว 
  6. ใจ เป็นการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จะทำให้ทารกรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย และมีความมั่นคงทางจิตใจและความรู้สึก ซึ่งจะถูกสะสมบ่มเพาะเป็นพื้นฐานนิสัยและบุคลิกภาพของเด็กตามมา

และทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พัฒนาการของด็กทารกเป็นไปในทางที่ดี หรือด้านบวกนั่นเองค่ะ ซึ่งจะทำให้เด็กแต่ละคนเติบโตตามการเลี้ยงดู

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ