ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ท่า ทำได้อย่างไร

ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ท่า ทำได้อย่างไร
ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ท่า ทำได้อย่างไร

ชีวิตของผู้หญิง การมีลูกถือเป็นเรื่องราวที่วิเศษมาก ทุกครอบครัวมีความคาดหวังที่จะได้ลูกที่แข็งแรง
คุณแม่จึงต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูลูกรักในท้องอย่างเป็นประจำ เพื่อเฝ้าดูพัฒนาการของลูกน้อย ด้วยการ ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ท่า 

ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ท่า คืออะไร

ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ท่า หรือ Leopold maneuver หมายถึง การ ตรวจครรภ์ ทางหน้าท้องด้วยการคลำ เพื่อตรวจลักษณะของ ทารก ในครรภ์ว่าอยู่ในท่าใด

4 วิธี ตรวจการตั้งครรภ์

ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ท่า หรือ Leopold maneuver มีดังนี้

  1. First maneuver (Fundal grip) เป็นการคลำส่วนยอดของมดลูกเพื่อตรวจหาระดับยอดมดลูกซึ่งจะใช้มือหนึ่งคลำที่ยอดมดลูก อีกมือหนึ่งแตะที่บริเวณลิ้นปี่ หาระดับของยอดมดลูกเป็นสัดส่วนว่าอยู่ระดับเท่าใดของหน้าท้อง จากนั้นตรวจดูว่าที่บริเวณยอดมดลูก มีลักษณะอย่างไร ซึ่งหัวจะมีลักษณะเรียบ กลม แข็ง และมี ballottement ต่างจากก้นที่นุ่มกว่า
  2. Second maneuver (Umbilical grip) เป็นการคลำเพื่อตรวจหาหลังของทารกว่าอยู่ด้านใด
    โดยจะใช้มือทั้งสองข้างคลำหาแผ่นเรียบใหญ่ คือ หลังของเด็ก (Large part) ส่วนด้านตรงข้าม จะคลำได้เป็นปุ่ม อาจมีการเคลื่อนไหว ให้เห็น คือแขน ขา ศอก เข่า (Small part) สังเกตว่าหลังของ ทารก อยู่ตำแหน่งใดของหน้าท้องแม่ กรณีที่เป็น anterior position หลังจะอยู่เต็มด้านใดด้านหนึ่ง คลำแขน – ขาไม่ชัดเจนถ้าเป็น Transverse position จะคลำหลังได้เพียงข้างเดียว ของลำตัวแม่ posterior position จะคลำได้เพียงหัวไหล่และสีข้างเด็กค่อนไปทางสีข้างแม่ และคลำได้แขน ขาทั่วบริเวณหน้าท้อง
  3. Third maneuver (Pawlik’s grip) เป็นการ ตรวจครรภ์ โดยการคลำเพื่อตรวจหาส่วนนำ (presenting part) และ attitude ของ ทารก ในครรภ์ ใช้มือขวาคลำและจับส่วนของทารกที่บริเวณเหนือหัวเหน่าให้อยู่ภายในอุ้งมือ ถ้าเป็นศีรษะจะมีลักษณะกลมแข็งและเรียบ จานั้นจะเป็นการ ตรวจครรภ์ เพื่อหาระดับของส่วนนำของ ทารก และเป็นการตรวจทรงของทารก โดยคลำหา cephalic prominence ของทารก
  4. Fourth maneuver (Bilateral inguinal grip) การคลำเพื่อตรวจหาระดับของส่วนนำ และทรงของ ทารก ในครรภ์ ตรวจโดยใช้มือหนึ่งวางที่หัวเหน่า อีกมือหนึ่งวางที่หน้าท้อง จากนั้นจับหัวเด็กกดลงช่องเชิงกราน คลำดูว่าหัวเด็กอยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่ากระดูกหัวเหน่าปกติหัวเด็กจะอยู่ต่ำกว่ากระดูกหัวเหน่า  ถ้าอยู่ระดับเดียวกัน อาจมีความผิดปกติเล็กน้อย ถ้าแรงผลักดันเพียงพอ หัวเด็กมีการ Molding ทำให้ผ่านลงช่องเชิงกรานได้ ถ้าคลำได้หัวอยู่สูงกว่ากระดูกหัวเหน่า แสดงว่า มีการเงยของหัวชัดเจน บ่งถึง CPD, Compound presentationจำเป็นต้องตรวจสภาพเด็กและเชิงกรานอย่างละเอียดต่อไป

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ