วัคซีนเสริม สำหรับเด็กคืออะไร

วัคซีนเสริม สำหรับเด็กคืออะไร
วัคซีนเสริม สำหรับเด็กคืออะไร

วัคซีนเสริม เป็นวัคซีนที่มีประโยชน์ แต่ยังมีราคาค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถจัดหาให้แก่เด็กๆ ทุกคนได้ ทำให้ในครั้งที่ลูกมีโรคก่อให้เกิดความรุนแรง ผู้ปกครองเด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้วัคซีนชนิดแบบเสริมมาให้ลูกรัก

วัคซีนเสริม มีอะไรบ้าง

วัคซีนเสริม ที่เป็นประโยชน์ต่อลูก มีดังนี้

  1. การฉีดวัคซีน Hib ย่อมาจาก Haemophilus Influenzae Type B ซึ่งเป็นวัคซีนที่ก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ให้เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน และกระตุ้นเมื่ออายุ 1-1 ขวบครึ่ง
  2. วัคซีน IPD ย่อมาจาก Invasive Pneumococcal Diseases เป็นวัคซีนที่ป้องกัน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด กระดูกและข้อติดเชื้อ ให้ฉีดเมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน และกระตุ้นเมื่ออายุ 12-15 เดือน
  3. วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียจากไวรัสโรต้า ให้ 2 หรือ 3 ครั้ง แต่เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน ต้องรับวัคซีนด้วยวิธีการหยอด
  4. วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี ผลข้างเคียง ลดลง บรรจุรวมกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก สามารถใช้แทนวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ได้ทุกครั้ง
  5. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปีการฉีดปีแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน ในปีต่อมาให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง
  6. วัคซีนตับอักเสบเอ ให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี โดยให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน
  7. วัคซีน อีสุกอีใส ให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป และให้ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ขวบครึ่ง – 4 ขวบ ปัจจุบันมีวัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม-อีสุกอีใส ซึ่งสามารถพิจารณาใช้แทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ในเด็กอายุ 1-12 ปี
  8. วัคซีน hip ป้องกันมะเร็งปากมดลูก หูดอวัยวะเพศ (และมะเร็งอวัยวะเพศ มะเร็งทวารหนักในผู้ชาย) ให้ได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี โดยฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 6, 12 เดือน หากเริ่มฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี ฉีดเพียง 2 เข็มได้ โดยฉีดเข็มที่ 2 เมื่อ 6-12 เดือนต่อมา สำหรับเด็กเพศชายให้ฉีดเฉพาะชนิด 4 สายพันธุ์ แต่เด็กเพศหญิงสามารถเลือกใช้ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  9. วัคซีนไข้เลือดออก ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-45 ปี โดยให้ 3 ครั้ง ที่ 0, 6 และ 12 เดือน

อาการหลังจากได้รับวัคซีนนี้

หลังจากลูกน้อยได้รับ วัคซีนเสริม ทุกครั้งควรเฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที เนื่องจากปฏิกิริยาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดขึ้นภายใน 30 นาที หลังได้รับ การฉีดวัคซีน ฝีจากวัคซีนบีซีจี ที่ฉีดเมื่อแรกเกิดลูกน้อยอาจเป็นฝีใต้ผิวหนังขนาดเล็กอยู่ได้นาน 3-4 สัปดาห์ ไม่ต้องใส่ยาหรือปิดแผล ให้เช็ดแผลด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุก หากมีต่อมน้ำเหลืองใกล้ตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนบีซีจีมีขนาดใหญ่ควรไปพบแพทย์ อาการปวด บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีนมักจะไม่เป็นอันตราย ให้การรักษาด้วยยาพาราเซตามอล หากมีอาการไข้ ร้องกวน อาเจียน ท้องเสียเป็น ผลข้างเคียง ที่ไม่รุนแรง 

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ