ทำไมลูกต้องได้รับ วัคซีน DTP

ทำไมลูกต้องได้รับ วัคซีน DTP
ทำไมลูกต้องได้รับ วัคซีน DTP

วัคซีน DTP ชื่อเต็มคือ Diptheria, Tetanus, Pertussis ซึ่งมาจากชื่อของโรค ที่วัคซีนนี้สามารถป้องกันได้ ซึ่งมีโรคอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

วัคซีน DTP ป้องกันโรคอะไรบ้าง

วัคซีน DTP ซึ่งการ ฉีดวัคซีน ชนิดนี้เป็นการป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก – ไอกรนโรคคอตีบ

 1. โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดต่อที่เกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Corynebacterium diphtheriae ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่มีความรุนแรง โดยจะมีผลต่อเยื่อบุจมูกและลำคอ ทั้งนี้ยังเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านทางการไอและจาม นอกจากนี้ยังสามารถเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังได้อีกด้วย เชื้อนี้จะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังทำให้เกิดอาการเจ็บปวด แผลมีการอักเสบ และมีหนองเขียวที่แผล
 2. บาดทะยัก (Tetanus) คือโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียร้ายแรงที่สามารถแพร่ผ่านบาดแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกาย หากจะให้ป้องกันไม่ให้ร่างกายเป็นบาดแผลนั้นก็คงยาก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังอย่าให้มีบาดแผล หรือไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในแผล หรือหากมีแผลเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรที่จะล้างแผลให้สะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นบาดทะยักหรือไม่ ซึ่งเชื้อบาดทะยักนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการเจ็บปวดและเกร็งกล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขากรรไกรและกล้ามเนื้อลำคอ และยังอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
 3. ไอกรน (Pertussis) เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการ ติดเชื้อแบคทีเรีย บอร์เดเทลลา เพอร์ทัสซิส ในช่วงระยะแรกหลังติดเชื้อ จะมีอาการคล้ายเป็นหวัด เช่น ไอ มีไข้ น้ำมูกไหล เป็นต้น หลังจากนั้นจะมีอาการไออย่างต่อเนื่องและรุนแรง หากโรคนี้เกิดขึ้นกับทารกและเด็กเล็ก จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากที่สุด ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ผลข้างเคียงหลังรับวัคซีน

ซึ่งโรคต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อฉีด วัคซีน DTP เพื่อป้องกันการ ติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีอาการข้างเคียงที่สำคัญหลังฉีดวัคซีนชนิดนี้ คือ ไข้สูง ร้องกวน ตัวอ่อนปวกเปียก มักเกิดในช่วง 48 ชั่วโมงหลังจาก ฉีดวัคซีน หากใช้วัคซีนไอกรนชนิดไม่มีเซลล์โอกาสเกิดผลข้างเคียงเหล่านี้จะลดลง อาการทางสมองที่รุนแรง (encephalopathy) ที่เกิดขึ้นหลังจากรับวัคซีนภายใน 7 วัน ถือเป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนไอกรนทุกชนิด แต่อย่างไรก็ตามพบได้น้อยมาก ให้ใช้วัคซีนคอตีบ บาดทะยักแทน แต่ถ้ามีอาการแพ้แบบรุนแรง (anaphylaxis) เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ทุกชนิด ซึ่งลูกควรได้รับวัคซีนชนิดนี้นี้เมื่อมีอายุดังนี้

 1. อายุ 2 เดือน รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี
  หยอดโปลิโอ  ครั้งที่1      
 2. อายุ 4 เดือน รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี
  หยอดโปลิโอ  ครั้งที่ 2
 3. อายุ 6 เดือน รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี
  หยอดโปลิโอ  ครั้งที่ 3

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ