กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อย

กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อย
กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับลูกน้อย

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการหาเวลาว่างในการเล่นกับลูกหรือทำกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกวันนี้เราได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะกระตุ้นพัฒนาการที่ดีและเหมาะสำหรับลูกน้อย มาฝากเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสติปัญญาของลูกน้อยมาฝากกันค่ะ

เสริมสร้างทักษะในด้านการอ่าน

                สำหรับวัยเด็กแล้วทักษะที่ต้องเสริมสร้างมากที่สุดคือทักษะการอ่าน โดยการอ่านนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเล่านิทานให้ลูกฟังหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับเด็กให้ลูกน้อยฟังการอ่านหนังสือจะเป็นการกระตุ้นทักษะในด้านภาษาเสริมสร้างจินตนาการทำให้ลูกน้อย สามารถมองภาพและรู้จักสิ่งต่างๆจากการจินตนาการได้นับว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กได้ดีที่สุด

กิจกรรมการวาดภาพศิลปะ

การจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กในวัยที่เริ่มเรียนรู้ทำให้ลูกน้อยได้ใช้ทักษะความสามารถในด้านของความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับเสริมสร้างกล้ามนิ้วมือการใช้เครื่องมือสำหรับการวาดภาพโดยคุณพ่อคุณแม่อาจจะตั้งโจทย์ให้ลูกได้วาดตามหรือให้ลูกน้อยได้จินตนาการจากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้เล่าไปผ่านทางนิทาน ก็ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่ในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านนี้ 

กิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมนี้จะทำให้ได้รับการฝึกเคลื่อนไหวสำหรับลูกน้อยโดยที่จะเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วรวมถึงการหยุดเครื่องไหวจะสามารถช่วยฝึกการควบคุมของลูกน้อยได้ทำให้ลูกน้อยรู้จักควบคุมตนเองและยับยั้งชั่งใจตนเองได้ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่ควรเสริมสร้างเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน 

กิจกรรมบทบาทสมมติ

ในกิจกรรมบทบาทสมมตินี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการคิดเป็นลำดับขั้นตอนการใช้ภาษาการจินตนาการคุณพ่อคุณแม่จะสามารถปลูกฝังลูกน้อยผ่านทางตัวละครที่ได้รับบทบาทไปได้ซึ่งจะทำให้ลูกรู้จักบทบาทหน้าที่ของชีวิตจริงมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย

กิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา

ของกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางด้านกีฬานี้จะทำให้ลูกน้อยได้รู้จักทักษะการเสริมสร้างพลังงานมากขึ้นซึ่งเด็กในวัยนี้จะต้องคุณชินกับการวิ่งหรือการออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ได้รับพลังงานแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นกีฬาที่ใช้พลังงานเยอะมากเกินไปอาจเป็นกีฬาเล็กๆน้อยๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นกับลูกได้เช่นการโยนหรือรับลูกบอลจะทำให้เด็กได้มีทักษะในด้านของการทรงตัวมากขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างกับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยที่ได้กล่าวไปข้างต้น   เห็นได้ว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมล้วนเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกน้อยทั้งสิ้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลาว่างอย่าลืมหากิจกรรมหรือพยายามสื่อสารพูดคุยกับลูกน้อยมากขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กได้มีการกระตุ้นพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ