วัคซีน hib สำคัญอย่างไร?

วัคซีน hib สำคัญอย่างไร?
วัคซีน hib สำคัญอย่างไร?

วัคซีน hib ย่อมาจาก Haemophilus influenza Type B เป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ ที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ ไซนัส ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ข้ออักเสบ เป็นต้น

โรคที่ต้องรับ วัคซีน hib

วัคซีน hib ป้องกันการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้

  1. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อที่อาจเกิดจาก ติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราในบริเวณของเยื่อหุ้มที่หุ้มรอบสมองและไขสันหลัง จนทำให้บริเวณดังกล่าวมานั้น เกิดอาการอักเสบบวม ทำให้เกิดอาการอื่นๆ ตามมาได้ เช่น ปวดศีรษะ คอแข็งขยับไม่ได้ และเป็นไข้ เยื่อหุ้มสมองอักเสบพบมากในเด็กอ่อน เด็กเล็ก วัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่ และบางชนิดอาจเป็นอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
  2. โรคปอดบวม คือการบวมขึ้น หรือ อาการอักเสบของเนื้อเยื่อ ปอดทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง โดยมากมักจะเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
  3. ไซนัส หรือภาวะโพรงจมูกอักเสบ (Sinusitis) เป็นการอักเสบของเยื่อบุโพรงอากาศข้างจมูก ซึ่งอาการของผู้ป่วยไซนัสอักเสบ จะมีอาการปวดศีรษะและปวดบริเวณเยื่อบุจมูกมาก, คัดจมูก, ไข้สูง, รู้สึกกดเจ็บที่หน้าบริเวณโหนกแก้ม หน้าผาก หรือบริเวณเยื่อบุจมูกที่อักเสบ, หน้าบวมบริเวณเยื่อบุจมูกที่อักเสบ และบวมรอบตา เยื่อจมูกบวมแดง, มีน้ำมูก หรือมีเสมหะข้นเหลืองหรือเขียว รวมทั้งมีน้ำมูกไหลลงไปในคอ, การรับรู้กลิ่นน้อยลงหรือไม่ได้กลิ่นเลย, หายใจทางจมูกได้ลำบาก, หากอาการไซนัสอักเสบเกิดจากเชื้อรา จะพบก้อนเชื้อราสีดำ เขียว หรือเป็นเนื้อตาย, หายใจมีกลิ่นเหม็น, อ่อนเพลีย, ปวดฟัน และหูอื้อ เป็นต้น

ภาวะเด็กที่ควรได้รับวัคซีนนี้

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคปอดบวม และ ไซนัส เป็นโรคที่รุนแรง เมื่อ ติดเชื้อไวรัส แล้วจะกระจายสู่เส้นเลือดและเยื่อหุ้มสมองจนเกิด อาการอักเสบของเนื้อเยื่อ เด็กจะมีอาการ 3-4 ชั่วโมง ถึง 1-2 วัน อาการทั่วไปจะมีไข้ งอแง หงุดหงิด ต่อมาจะเป็นความผิดปกติของประสาทส่วนกลาง เช่น ซึม, ปวดศีรษะ, ชัก, คอแข็ง และกระหม่อมโป่ง เด็กเล็กอาจถึงเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ในบางรายที่รอดชีวิตอาจจะเป็นโรคชักเรื้อรัง, หู, หนวก, ตาบอด, อัมพาต และปัญญาอ่อน ดังนั้น วัคซีน hib จึงเป็นสิ่งที่เด็กควรได้รับเป็นอย่างยิ่ง โดยวิธีป้องกันโรคต่างๆ ดังกล่าวนั้น สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนในเด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป ฉีด 3 เข็มช่วงอายุ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน หลังการฉีดครบจะป้องกันโรคได้ 100%

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ