วัคซีน ipd จำเป็นต่อลูกน้อยอย่างไร?

วัคซีน ipd จำเป็นต่อลูกน้อยอย่างไร?
วัคซีน ipd จำเป็นต่อลูกน้อยอย่างไร?

วัคซีน ipd เป็นวัคซีนป้องกันโรคสำคัญ 2 โรค ได้แก่ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด บางครั้งอาจรวมถึง โรคปอดบวม ที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย หรือสมองได้เช่นกัน สาเหตุมาจากเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นหลัก

วัคซีน ipd ป้องกันเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าว

วัคซีน ipd ป้องกันเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค คือ เชื้อนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อที่พบในโพรงจมูกและลำคอ สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เป็นเชื้อที่แพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่ายคล้ายกับหวัด หากได้รับเชื้อชนิดนี้ตอนที่ร่างกายแข็งแรงดีก็จะไม่แสดงอาการใดๆ แต่หากร่างกายอ่อนแอก็สามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งมีภูมิคุ้มกันน้อย เมื่อร่างกายติดเชื้อนิวโมคอคคัสสามารถทำให้เกิดโรคได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ (โรคหูน้ำหนวก) ปอดบวม ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 1 ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียว โดยโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ อาการจะมีไข้ ไอ หายใจหอบ ซึ่งในแต่ละปีจะมีเด็กทั่วโลกที่เสียชีวิตจากโรคปอดบวมถึง 2 ล้านคน มากกว่าเอดส์ ไข้มาลาเรีย หรือหัดรวมกันเสียอีก โดยทั่วไปการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และ โรคติดเชื้อในกระแสเลือดได้ด้วยการให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับวิธีการรักษาอื่นๆ
ซึ่งมักได้ผลดีถ้าหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แต่ปัจจุบันพบว่าเชื้อนี้มีการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัญหาในการรักษา รวมทั้งผู้ปกครองมักพาบุตรหลานมาพบแพทย์ช้า ทำให้เกิดการลุกลามของเชื้อโรคไปมากแล้ว ดังนั้นวิธีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคด้วย การฉีดวัคซีน จึงเป็นทางเลือกที่น่าจะดีกว่า

การรักษาด้วยวัคซีนดังกล่าวสำหรับเด็ก

การฉีด วัคซีน ipd ในเด็ก จะฉีดให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติด เชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดรุนแรง เด็กทารกเริ่มฉีดได้เมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไป และฉีดเข็มต่อไปเมื่ออายุได้ 4 เดือน และ 6 เดือน และครั้งสุดท้ายในช่วงอายุ 12-15 เดือน ซึ่งแนะนำให้ฉีดในกลุ่มเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการเจ็บป่วยบ่อยหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อของนิวโมคอคคัส และน่าจะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ทั้งนี้ การฉีดวัคซีน ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ หากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรับวัคซีนที่เหมาะสมกับช่วงวัย ปัญหาสุขภาพของลูกน้อยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วง หรือ น่ากังวลซะทีเดียว

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ