“ครรภ์เป็นพิษ” อาการที่คุณแม่ควรระวัง

“ครรภ์เป็นพิษ” อาการที่คุณแม่ควรระวัง
“ครรภ์เป็นพิษ” อาการที่คุณแม่ควรระวัง

ภาวะครรภ์เป็นพิษ เป็นโลกของการทำงานที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดเลือดและการหดตัวของหลอดเลือดมักจะเกิดขึ้นหลังอายุครรภ์ 20 สัปดาห์และอาจแสดงอาการช้าไปจนถึง4-6สัปดาห์หลังคลอด ภาวะครรภ์เป็นพิษนั้นหมายถึงการที่มีความดันโลหิตสูงและมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะโดยอาจมีหรือไม่มีภาวะบวมก็ได้ดังนั้นแล้วคุณแม่ควรมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองและทารกในครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง โดยมีแนวทางดังนี้

คุณแม่ควรพบแพทย์เพื่อตรวจภาวะความดันโลหิตสูงควบคู่กับอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ เป็นต้นไปรวมถึงคุณแม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อมาตรวจดูอาการผิดปกติเบื้องต้นเช่นปัญหาทางด้านสายตา ปวดศีรษะอย่างต่อเนื่องโดยภาวะครรภ์เป็นพิษมักตรวจพบในขณะไปพบแพทย์ตามนัดฝากครรภ์ปกติ 

-ตรวจปัสสาวะ การตรวจเช่นนี้จะเป็นการตรวจหาโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะซึ่งจะดูปริมาณโปรตีนที่ออกมาโดยเทียบจากสัดส่วนของโปรตีนการตรวจเช่นนี้จะทำให้คุณแม่ทราบในเบื้องต้นว่ามีอาการครรภ์เป็นพิษหรือไม่

-ตรวจวัดระดับความดันโลหิตอยู่เสมอ การตรวจวัดความดันโลหิตจะทำให้ทราบว่าคุณแม่เข้าข่ายภาวะครรภ์เป็นพิษหรือไม่รวมถึงจะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่แทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์อีกด้วยซึ่งในแต่ละครั้งแพร่จะต้องตรวจวัดคุณแม่หลายครั้งขึ้นไปถึงจะได้ผลที่ชัดเจน

“ครรภ์เป็นพิษ” อาการที่คุณแม่ควรระวัง
“ครรภ์เป็นพิษ” อาการที่คุณแม่ควรระวัง

การรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษ

ในการรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษจะทำได้หลังจากการคลอดเท่านั้นโดยอาการป่วยของต่างๆตามร่างกายคุณแม่จะหายไปเองหลังคลอดซึ่งแพทย์จะต้องทำการพิจารณาหลายปัจจัยก่อนทำคลอดด้วยคุณแม่บางทางอาจมีความรุนแรงของอาการที่แตกต่างกันไปแพทย์อาจจะยังไม่สามารถทำคลอดให้ได้ทันทีแต่หากคุณแม่มีอายุครรภ์ที่มากเกิน 37 สัปดาห์ขึ้นไป แพทย์จะแนะนำให้คลอดเองหรือผ่าคลอดทันทีเพื่อไม่ให้คุณแม่มีอาการ

รวมถึงลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆด้วยการรักษาในเบื้องต้นคุณหมอจะติดตามผลการทดสอบของคุณแม่อย่างสม่ำเสมอนัดมาตรวจเป็นประจำรวมถึงให้ยาเสริมภูมิคุ้มกันบางชนิดสำหรับคุณแม่แต่หากคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรงแพทย์จำเป็นต้องให้คุณแม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดตามความเหมาะสมของคุณแม่แต่ละท่านรวมถึงต้องตรวจร่างกายและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร่งครัดด้วย

ครรภ์เป็นพิษนั้นคุณแม่ไม่สามารถป้องกันหรือรักษาได้ด้วยตนเองแต่ยังสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยตนเองได้เช่นคุณแม่ควรพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดหมายอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจและช่วยวินิจฉัยพบความผิดปกติร่างกายของคุณแม่ได้เร็วพยายามรักสาสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายนี้จะต้องคำนึงถึงวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามที่แพทย์วินิจฉัยระหว่างการตั้งครรภ์จำเป็นต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยเช่นกัน

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ