ให้ลูกน้อยดูทีวีนับว่าส่งผลเสียต่อเด็กหรือไม่

ให้ลูกน้อยดูทีวีนับว่าส่งผลเสียต่อเด็กหรือไม่
ให้ลูกน้อยดูทีวีนับว่าส่งผลเสียต่อเด็กหรือไม่

ปัจจุบันโลกพัฒนาทั้งเทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งการดูทีวีหรือดูวิดีโอผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยเปิดกว้างการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างกว้างขวางรวมถึงเปิดกว้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้เด็กสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้แต่หากดูมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อเด็กหรือไม่ มีรายงานวิจัยพบว่าเนื้อหาอาจของทีวีบางประเภทจะมีเนื้อหาที่มีความรุนแรงซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กเล็กรวมถึงพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองมากยิ่งขึ้นยิ่งเด็กเล็กใช้เวลาการดูทีวีมากขึ้นเท่าไหร่จะมีโอกาสที่สมาธิสั้นลงมากขึ้นเท่านั้นและส่งผลเสียมากยิ่งขึ้นต่อตัวเด็กเอง

การดูทีวีจะทำให้พัฒนาการของเด็กช้าลง

การดูทีวีจะส่งผลต่อให้พัฒนาการของเด็กช้าลงได้อย่างไร แม้ในบางครั้งจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กแต่การดูทีวีอาจส่งคนต่อพัฒนาการของเด็กที่น้อยกว่าอายุ4ปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อด้านสายตาหากใช้เวลาดูเกิน1ถึง 2 ชั่วโมงมากเกินไปผู้ปกครองควรหากิจกรรมที่นอกเหนือจากการดูทีวีให้แก่เด็กๆหันมาพูดคุยใส่ใจร่วมทำกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดคุยร่วมกับพ่อแม่มากกว่าการนั่งดูทีวี

มีผลกระทบต่อด้านอารมณ์          

 การให้ลูกดูทีวีบ่อยๆ จะส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวหรือการควบคุมตนเองไม่ได้ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้มีผลเกี่ยวข้องจากการดูทีวีมากเกินไปในช่วงวัยเด็กการเห็นภาพความรุนแรงจากทีวีรวมถึงการเล่นเกมต่างๆที่มีความรุนแรงเด็กอาจได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์รวมถึงมีแนวโน้มเกิดพฤติกรรมการก้าวร้าวและส่งผลให้เกิดการมองโลกในแง่ร้ายได้อีกด้วยหลีหนักที่สุดคือเด็กจะเห็นถึงความรุนแรงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และมักใช้ความรุนแรงกับเพื่อนเป็นพฤติกรรมที่คิดว่าปกติสำหรับเด็ก

                แม้ว่าการดูทีวีนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เปิดโลกกว้างให้แก่เด็กได้มีความคิดความสามารถเป็นของตนเองแต่การดูทีวีนับว่าย่อมส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีเช่นกันแม้กระทั่งเด็กที่โตขึ้นแล้วพ่อแม่หรือผู้ปกครองจำเป็นต้องจำกัดเวลาในการดูทีวีในแต่ละวันไม่ให้มากเกินไปรวมถึงจำกัดการเล่นโทรศัพท์มือถือต่างๆซึ่งหากรู้กำลังเล่นพ่อแม่ควรนั่งดูอยู่ข้างข้างเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไปด้วยเสมอและคอยเตือนเมื่อมีภาพความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ให้เด็กทำตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพียงเท่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถคุมการดูแลผู้พฤติกรรมความรุนแรงต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่กังวลได้เป็นอย่างดี

บทความอื่นๆ

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ