เพลงกับพัฒนาการของเด็กช่วยเรื่องอะไรบ้าง?

เพลงกับพัฒนาการของเด็กช่วยเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพัฒนาการลูกน้อยว่าเพลงกับพัฒนาการของเด็ก เป็นไปในทิศทางไหนและช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง พร้อมทั้งเราจะมาแนะนำเพลงที่เหมาะกับเด็ก ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ไปเปิดให้ลูกรักฟังกัน

การให้ลูกฟังเพลงสามารถช่วยเรื่อง “เพลงกับพัฒนาการของเด็ก” ได้จริงหรือ

เพลง หรือ ดนตรี เป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงออกซึ่งอารมณ์หรือความรู้สึกช่วยในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หากเปิดให้ลูกฟังจะช่วยในเรื่องของการฝึกการจำ และฝึกสมาธิอีกด้วย มาดูเป็นข้อ ๆ กันดีกว่าว่าเพลงกับพัฒนาการของเด็ก หรือ ดนตรีดีต่อลูกอย่างไร

ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาพลังสมาธิ เนื่องจากการฝึกฝนทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นการฟัง การร้อง การเล่นเครื่องดนตรี ล้วนแต่จำเป็นต้องใช้สมาธิทั้งสิ้น ทั้งการฝึกฝนนั้นมีลักษณะเป็นการเพิ่มขอบเขตของช่วงเวลาในการฝึกไปเรื่อยๆ ตามลำดับ จากเพลงสั้นๆ ไปจนถึงการฝึกฝนที่ยาวนานขึ้น การฝึกฝนในลักษณะนี้จึงช่วยทำให้เด็กมีพลังสมาธิที่ดีขึ้นและยาวนานขึ้น

  • พัฒนากระบวนการคิด เนื่องจากหากเปิดเพลง หรือ ดนตรีให้ฟัง จะทำให้ลูกน้อยเกิดการวิเคราะห์แนวทำนองของเครื่องดนตรี ทั้งนี้ในปี 1979 มีการทดลองโดยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนดนตรีวันละ 30 นาที เป็นเวลา 1 ปี และทำการทดสอบด้วย Test of Creative Thinking ทั้งก่อนและหลัง ผลปรากฏว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น
  • พัฒนาสติปัญญา เพราะดนตรีสามารถทำให้เด็กมีศักยภาพการเรียนรู้ที่ดี ทำให้มีความคิดรวบยอดในเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น และไม่ทำให้ความจำสั้นด้วยนะ
  • พัฒนาด้านร่างกาย เมื่อลูกได้ฟังเพลงระบประสาทการรับฟังของลูกมีการเชื่อมโยงหูชั้นในกับกล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกาย ช่วยให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
  • พัฒนาการด้านอารมณ์ แน่นอนว่าเด็กจะมีอารมณ์ที่โกรธง่าย หงุดหงิด รวมถึงบางครั้งก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ซึ่งดนตรีจะช่วยในเรื่องของสมดุลอารมณ์ ทำให้เด็กไม่มีอารมณ์ที่หลากหลายจนเกินไปนั่นเอง

แนะนำเพลงที่เหมาะกับเด็ก ๆ

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอแนะนำเพลงที่เหมาะเพลงกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ BABY STORY เว็บนี้ดีมากเลยนะ มีเพลงสำหรับเด็กมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย หรือ เพลงภาษาอังกฤษเหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูสามารถเปิดให้เด็ก ๆ ฟังได้ เช่น

  • โอ้ทะเลแสนงาม เป็นเนื้อหาของท้องทะเลที่บ่งบอกจินตนาการว่าในทะเลมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา หรือเรือใบที่แล่นอยู่บนท้องทะเลนั่นเอง

  • เพลง ABC เอบีซี สัตว์ เพลงเด็ก เปนเพลงที่ฝึกการท่องจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่ใช้คำศัพท์สัตว์ต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วย

ติดตามเว็บไซต์ดีๆ